Picture Gallery of Bang Pa-In Palace, Ayutthaya province

Entrance to Bang Pa-In Palace

Entrance to Bang Pa-In Palace

 

Aisawan-Dhipaya-Asana Royal Residence, Bang Pa-In

Aisawan-Dhipaya-Asana Royal Residence, Bang Pa-In

 

Aisawan-Dhipaya-Asana Royal Residence, close-up.

Aisawan-Dhipaya-Asana Royal Residence, close-up

 

Withum Thasana Tower (left) and Phra Thinang Wehart Chamrun Residential Hall (right)

Withum Thasana Tower (left) and Phra Thinang Wehart Chamrun Residential Hall (right)

 

Ho Withum Thasana, Bang Pa-In

Ho Withum Thasana

 

Phra Thinang Wehart Chamrun Residential Hall (Chinese Pavillion), Bang Pa-In, Ayutthaya Province

Phra Thinang Wehart Chamrun Residential Hall (Chinese Pavillion), Bang Pa-In, Ayutthaya Province

 

More Info about Bangpa-In Palace